Comunicat de no assistència a les
competicions de 2020

Lamentem anunciar que l’equip Dynamics UPC Manresa no assistirà a cap de les competicions d’aquesta temporada. Aquesta decisió s’ha pres d’acord amb la situació en que ens trobem, a causa de l’efecte del Covid-19, i després de considerar els següents punts:

 

La salut tant dels integrants de l’equip, com de la resta de la població, és de vital importància i el nostre projecte cobra menys rellevància en vista a la propagació de virus.

 

La UPC, d’acord amb la resta d’universitats catalanes ha suspès totes les activitats presencials, i com a associació de la universitat seguim les directrius proposades, en que s’estableixen mesures restrictives en activitats extraacadèmiques, i en relació a la mobilitat d’estudiants. 

 

L’actual situació d’incertesa no ens permet continuar amb un desenvolupament coherent amb la planificació concebuda per al DYN-05. De la mateixa manera, tampoc ens garanteix assolir els objectius tècnics plantejats per a aquesta temporada.

 

Així mateix, algunes de les competicions de Formula Student ja han estat cancel·lades, pel que ens suposa molta inseguretat seguir amb la planificació d’aquestes.

 

Per tot això hem decidit perllongar fins l’estiu de 2021 la temporada de DYN-05. Això ens repercuteix positivament, ja que permetrà dur a terme una reestructuració de les dates de desenvolupament dels futurs vehicles de Dynamics. En contrast amb temporades anteriors, l’etapa de disseny dels monoplaçes futurs es desenvoluparà en paral·lel amb la fabricació i validació del prototip anterior.

 

En referència als nostres patrocinadors i col·laboradors, volem aclarir que totes les seves contribucions fetes durant la temporada DYN-05, es mantindran vigents fins a la finalització d’aquesta, a l’estiu de 2021.

 

No obstant la situació en què ens trobem, l’equip ha adaptat els seus mètodes de treball per seguir endavant amb el projecte, mitjançant teletreball. Agraïm tot el vostre suport i la comprensió d’aquesta difícil decisió.

 

Atentament,

Dynamics UPC Manresa