RESPONSABLE EQUIP

   Els responsables d'equip són els encarregats de gestionar i coordinar a l'equip per aconseguir el nostre objectiu, dirigint les tasques i administrant el temps dedicat a cada tasca

Viktor Vladislavov

Team Líder

Estudiant Eng. Automoció

Joan Jamilà

Team Líder

Estudiant Eng. Automoció

AERODINÀMICA

   El departament d'aerodinàmica s'encarrega del disseny i fabricació de tots els elements aerodinàmics de l'cotxe amb l'objectiu que l'aire flueixi de manera que s'optimitzi el rendiment de l'cotxe

Joan Romero

Resp. Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Jordi castillo

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. Mecànica

iria castañosa

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

pau vilademunt

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. Mecànica

joan gomà

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

juan francisco

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

alba barrios

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

DINÀMICA

   El departament de dinàmica s'encarrega del disseny i la fabricació de sistema de direcció, suspensió i frenada, a més de testejar el funcionament de tots ells

Giuliano E. Bricco

Resp. Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Joaquín Pastor

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Pablo Marcos

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Adrià Pagerols

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Jorge Bernabeu

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Uri alarcon

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. Mecànica

xavi moreno

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

ELECTRÒNICA

   El departament d’electrònica s’encarrega tant del software, que s’encarrega de la telemetria, el mapa del motor, l’anàlisi de dades i la programació del cotxe, com el hardware, que s’encarrega del cablejat, el disseny de PCB i els dashware

Ricard Majada

Resp. Electrònica

Estudiant Eng. Mecànica

victor sanz

Membre Electrònica

Estudiant Eng. d'Automoció

Marc Pérez

Resp. Electrònica

Estudiant Eng. d'Automoció

Emmanuel Ntim

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Electrònica

Nuria Morales

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Electrònica

rudi clotet

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Electrònica

pau gabas

Membre Electrònica

Estudiant Eng. d'Automoció

FRAME

   El departament de chassis s'encarrega de dissenyar i fabricar l'estructura principal de l'cotxe, a més de l'ergonomia i la seguretat tant dels components com del pilot

Alexandre Palomeras

Resp. Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

Pere Puntí

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

Carlos Muñoz

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

Joan Rovira

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

Roger Pons

Membre Frame

Estudiant Eng. Mecànica

cecilia gallego

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

aleix molina

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

jordi artigas

Membre Frame

Estudiant Eng. Mecànica

POWERTRAIN

   El departament de Powertrain s'encarreguen del disseny, fabricació i acoblament de l'motor i de tots els seus elements auxiliars, com la refrigeració, sistema d'admissió, sistema d'escapament, transmissió…

raúl Aldana

Resp. Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoció

Jokin De Miguel Rubio

Membre Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoció

juan terraza

Membre Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoció

pablo medina

Membre Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoció

abel rubio

Membre Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoció

pol cruañas

Membre Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoció

arnau mestres

Membre Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoció