equip18

RESPONSABLE EQUIP

   Els responsables d'equip són els encarregats de gestionar i coordinar a l'equip per aconseguir el nostre objectiu, dirigint les tasques i administrant el temps dedicat a cada tasca

Andrés Ordóñez

Team Líder

Estudiant Eng. Automoció

Patrick Murphy

Team Líder

Estudiant Eng. Automoció

AERODINÀMICA

   El departament d'aerodinàmica s'encarrega del disseny i fabricació de tots els elements aerodinàmics de l'cotxe amb l'objectiu que l'aire flueixi de manera que s'optimitzi el rendiment de l'cotxe

Albert Saiz

Resp. Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Joan Romero

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Sergi Truñó

Miembro Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Roger Martinez

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Ivan Esteban

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Iria Castañosa

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Joan Gomà

Membre Aerodinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

DINÀMICA

   El departament de dinàmica s'encarrega del disseny i la fabricació de sistema de direcció, suspensió i frenada, a més de testejar el funcionament de tots ells

Joan Jamilà

Resp. Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Giuliano E. Bricco

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Judit Alba

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Àlex Faulón

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Joan Compte

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Andrea Carvajal

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. Química i Mecànica

Viktor vladislavov

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Roger Sirerol

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Joaquín Pastor

Membre Dinàmica

Estudiant Eng. d'Automoció

Pablo Marcos

Membre Dinàmica

Estudiant Eng.

ELECTRÒNICA

   El departament d’electrònica s’encarrega tant del software, que s’encarrega de la telemetria, el mapa del motor, l’anàlisi de dades i la programació del cotxe, com el hardware, que s’encarrega del cablejat, el disseny de PCB i els dashware

Albert Fernandez

Resp. Electrònica

Estudiant Eng. Sistemas TIC

Yasser gomez

Resp. Electrònica

Estudiant Eng. Sistemas TIC

Oscar Arrabal

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Sistemas TIC

Alexandre Macovei

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Automoción

David Martín

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Sistemas TIC

Jordi Santos

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Mecànica

Ingrid Hurtado

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Electrónica

Arnau Martínez

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Sistemas TIC

Joan Obregón

Membre Electrònica

Estudiant Eng.

Jeroni ortolà

Membre Electrònica

Estudiant Eng.

Llorenç Garcia

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Sistemas TIC

Ricard Salinas

Membre Electrònica

Estudiant Eng. Sistemas TIC

FRAME

   El departament de chassis s'encarrega de dissenyar i fabricar l'estructura principal de l'cotxe, a més de l'ergonomia i la seguretat tant dels components com del pilot

Àxel Martínez

Resp. Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

Alexandre Palomeras

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

Sergi Moreu

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

Iker Nafría

Membre Frame

Estudiant Eng.

Arnau Roca

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

Adrián Rodriguez

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

Roger Clota

Membre Frame

Estudiant Eng. Mecànica

Carlos Muñoz

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

Adriá montoro

Membre Frame

Estudiant Eng. d'Automoció

POWERTRAIN

   El departament de Powertrain s'encarreguen del disseny, fabricació i acoblament de l'motor i de tots els seus elements auxiliars, com la refrigeració, sistema d'admissió, sistema d'escapament, transmissió…

Fernando Orden

Resp. Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoción

Jokin De Miguel Rubio

Membre Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoción

Xavier Garcia

Membre Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoción

Ismael Serrano

Membre Powertrain

Estudiant Eng. Mecànica

Sergio Carmona

Membre Powertrain

Estudiant Eng. Mecànica

Andrés Aranda

Membre Powertrain

Estudiant Eng.

Raúl Aldana

Membre Powertrain

Estudiant Eng. Mecànica

Ricard Majada

Membre Powertrain

Estudiant Eng. Mecànica

Abel Rubio

Membre Powertrain

Estudiant Eng. d'Automoció