equip

El nostre equip està format íntegrament per estudiants de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, EPSEM (UPC). Cada nova temporada, nous estudiants passen a formar part d’aquest gran projecte, i estudiants d’últim any abandonen l’equip. Tots junts, som Dynamics UPC Manresa

PatrocinadorS principals